top of page

מאמרים, אקטואליה וחברה

יחסי ציבור ומלחמת שריון - רני רהב, מלחמת ששת הימים ופרופסור גרמני
 
יש משהו מפליא ברני רהב, יותר נכון, במי שמחליט להעסיק אותו. גופים שגם כך סובלים מיחסי ציבור גרועים ותדמית של נהנתנות צינית בוחרים להעסיק כאיש יחסי הציבור, כמי שעומד בחזית הסוערת מול התקשורת ודעת הציבור, דווקא אדם שמייצג בהליכותיו, מראהו, אורח חייו ואפילו בדיקציה שלו, בדיוק את הדברים שאותם גופים היו שמחים, לפחות כלפי הציבור, לא להיות מזוהים איתם.
 
אמנות אריבער - השמאל הישראלי, אמנות לשם אמנות, אלבר קאמי ואדמו"ר חב"ד הרביעי
 
איך ישאף ההומניסט איש השמאל להחלת ערכי המוסר הנעלים והמוחלטים, בידיעה, גם אם מעורפלת, כי החלתם בזירת הסכסוך הישראלי-פלסטיני, יכולה לסכן את חירותו וחיי משפחתו? ובכן, הוא יקרא וישאף, ויטען וייחל, וירצה ויכתוב וייצור. אבל לא יעשה"
הגירוש והחינוך - בין גירוש, קוממיות וחינוך
במשך שנים, המקורות היחידים שעסקו בגירוש התושבים הערבים, אליהם הצעיר הישראלי יכול היה להיחשף, היו כאלו שעיצבו את הנרטיב הפלסטיני. וכמו רבבות בני-הקיבוצים שגילו לפתע את היהדות שהוסתרה מהם על ידי הוריהם, וחזרו בתשובה, כך הצעיר הישראלי שגילה פתאום את סיפור הנכבה, עמד, בלשונו של עמוס עוז: כ"מתבגר צוהל בן ארבע עשרה וחצי, שגילה את ערוות הוריו ושמח לאידם". 
 
bottom of page