top of page
P3261144_edited.jpg

המתה בלי חסד,

היסטוריה של הוצאות להורג

מוות אלים אינו זר לאנושות. משחר ההיסטוריה אנשים הורגים ונהרגים, כמעט תמיד מתוך סערה, רגש, פחד או אובדן חושים. הוצאה להורג היא הריגה ייחודית. היא מתבצעת ברוגע ומתוך שיקול דעת, לעיתים שנים רבות לאחר ביצוע הפשע או מתן גזר הדין. ספר זה הנו מסע בין גרדומים, בניסיון לשרטט את הדרך שעברה האנושות מימי הסקילה ועד לזריקת הרעל. הדרך בה תרבויות ואמונות משתקפות בשיטות השונות בהן הוצאו נידונים להורג, מעלה כי לא רק טכנולוגיות ההמתה התפתחו והשתנו, אלא גם המטרה עצמה. מהי אפוא מטרת ההוצאה להורג? האם  נקמה, ענישה או פתרון חברתי? כיצד נחוות הוצאות להורג על ידי הקהל הצופה בהן, התליין והנידון למוות?

לאורך ההיסטוריה השתנו אמונות ותפיסות, אומות קמו ונפלו, ואימפריות ענק נכנעו לאבק הזמן. אולם דבר אחד נותר איתן לאורך ימיה של האנושות – הטבע האנושי. בני אדם תמיד קיוו, שאפו, חששו, דמעו וצחקו. דרך עיניהם של עדים למאורעות, דרך סיפורים אישיים ומקורות אינטימיים, תצוייר התמונה ההיסטורית הגדולה.

bottom of page