top of page

תוכניות רדיו

2014 היא שנת המאה לפרוץ מלחמת העולם הראשונה. בכל יום רביעי אני מתארח בתכנית "חיים של אחרים" עם ערן סבאג בגלי צה"ל ומשוחח על פרשיות נבחרות מהמלחמה הגדולה, גלי צה"ל, ימי רביעי 22:00

בלגיה במלחמת העולם הראשונה
שודר ב 1-1-2014

 

הקרב על המארן
שודר ב 8-1-2014

 

מערכת גליפולי
שודר ב 21-1-2014

 

נורו עם שחר - הוצאות להורג
במלחמה הגדולה
שודר ב 29-1-2014

 

החיים בחפירות במלחמת העולם
הראשונה
שודר ב 11-02-2014

 

רוסיה במלחמת העולם הראשונה
שודר ב 19-02-2014

 

חיילים שחורים במלחמת העולם
הראשונה
שודר ב 25-02-2014

 

פילדמרשל אדמונד אלנבי
שודר ב 12-03-2014

 

המתנגדים למלחמה הגדולה
שודר ב 06-04-2014

 

הקרב על הסום
שודר ב 23-04-2014

 

"בעיר הזונה" - קריסתו המוסרית של העורף
בזמן מלחמת העולם הראשונה
שודר ב 21-05-2014

 

התעמולה במלחמת העולם הראשונה
שודר ב 28-05-2014

 

קרל מקס ליכנובסקי
שודר ב 11-06-2014

 

קשרי משפחה במלחמת העולם הראשונה
שודר ב 25-06-2014

 

הפועלים במלחמה הגדולה
שודר ב 03-09-2014

 

קרבות איפר
שודר ב 17-09-2014

 

גדוד נהגי הפרדות
שודר ב 21-10-2014

 

THE WIPERS TIMES
שודר ב 29-10-2014 
חלק שני: 03-10-2014

 

 

11-11-1918 יום שביתת הנשק
שודר ב 11-11-2014 
 

 

המלחמה התת קרקעית
במלחמת העולם הראשונה
שודר ב 30-11-2014 
 

 

אדית קאוול
שודר ב 14-12-2014 
 

 

הפסקת האש של חג המולד
שודר ב 28-12-2014 
 

 

bottom of page