top of page

קללת טימור-לנג

 

מיכאיל מיכאלוביץ' גראסימוב לא היה עוד ארכיאולוג, הוא היה ארכיאולוג קומוניסטי.
הוא לא הסתפק בחפירת העבר והסקת מסקנות לגביו. גראסימוב רצה להביט לגאוני העבר העיניים, לתת להם גוף וצורה ולהראות לכל העולם שמאחורי האגדות והתהילה עומדים בני אדם, רגילים.
הוא פיתח טכניקה מיוחדת, על ידי שימוש בגולגולת המקורית ובעזרת אנתרופולוגיה ומיומנויות זיהוי פלילי הוא פיסל ושחזר את פניהם האנושיים של מעל ל200 דמויות היסטוריות, ביניהן סקילור מלך סקיתיה, איוון האיום ופרידריך שילר. 
בלילה שבין ה19ל20 ביוני 1941, לאור זרקורים, עמד גראסימוב בתוך המאוזולאום "גור-אמיר" בעיר סמרקנד, קברו של טימור-לנג, הכובש הגדול מהמאה ה14, מייסד האימפריה הטימורית, אבי האומה האוזבקית. 
המשימה הוכתבה על ידי סטאלין עצמו: פתיחת קברו של טימור-לנג, ושחזור פניו של אדון המלחמה הגדול, לפי שיטותיו המדעיות של גראסימוב. בצינת הליל הסירו הארכיאולוגים את מכסה האבן ולוח אבן ירקן שסגר על הארון, כשמצלמת קולנוע על חצובה מטרטרת ומשתלבת בקולות הלילה. גראסימוב ניגש אל הארון והביט בשלד. הוא נזכר בלעג בחששו של שומר המאוזולאום הזקן שהתחנן לבל יפתחו את הקבר. בקול רועד הוא סיפר לחוקרים על קללה עתיקה, על רשע גדול ומלחמה איומה שתבוא על מי שיחריד את המלך המת מקברו. גראסימוב גיחך כשנזכר בישישי הבזאר בסמרקנד שהופיעו וקבלו על הפגיעה במנוחת הכובש האגדי. אבל מה לאיש מדע כמוהו ואגדות מזרחיות. בחיוך ומבט בוטח הניף גראסימוב את הגולגולת מול המצלמה, וניגש מיד למלאכת השחזור.

מעניין אם גראסימוב נזכר בישיש האוזבקי יומיים לאחר מכן כששמע ברדיו הסובייטי את שר החוץ מולוטוב נושא דברים, בצהרי ה22 ביוני:
"אזרחי ואזרחיות ברית המועצות. היום, בארבע לפנות בוקר, בלי להגיש תלונה רשמית ובלי להכריז מלחמה, כוחות גרמניים פלשו לארצנו, תקפו וחדרו בנקודות רבות בגבול והפציצו את ערינו. זו פעולה בוגדנית וחסרת תקדים בהיסטוריה האנושית. הצבא האדום והאומה כולה יצאו למלחמת ניצחון פטריוטית למען ארצנו האהובה, למען הכבוד והחרות. הצדק איתנו, האויב ימוגר, הניצחון יהא לנו!"
הסקופ המדעי והשחזור המרשים של פני טימור-לנג נבלעו ונשכחו בהמולת מבצע ברברוסה וידיעות על מלחמת ההישרדות הנואשת של ברית המועצות.
גם הידיעה, חמישה חודשים לאחר מכן, על הקבורה מחדש של השלד, בטקס מוסלמי דתי, נבללה בשטף החדשות מחזית סטאלינגרד, שם לראשונה מזה חמישה חודשים, הצליחה מתקפת הנגד וכמו לאחר הסרת קללה, לראשונה נטתה הכף לטובת ברית המועצות.

 

 

 

 

 

 

bottom of page